Pólya György

Pólya György

Pólya György (Bp., 1888. dec. 13. - Palo Alto, USA, 1985. szept. 7.): matematikus, egyetemi tanár, az Académie des Sciences de Paris levelező tagja (1947), az MTA tiszteletbeli tagja (1976), a zürichi műegyetem tiszteletbeli doktora. Egyetemi tanulmányait 1905-1910 között a budapesti tudományegyetemen, 1910-11-ben a bécsi tudományegyetemen végezte. 1912-ben Budapesten Fejér Lipótnál doktorált. 1912-től 1914-ig a göttingeni és a párizsi egyetemen dolgozott. 1914-ben Zürichbe költözött, hogy az ottani egyetemen A. Hurwitz mellett dolgozhasson. A zürichi műegyetemen magántanár, majd címzetes egyetemi tanár (1920), 1928-tól 1940-ig egyetemi nyilvános rendes tanár. Kutatási és oktatási munkája során különösen az interdiszciplináris területekkel foglalkozott, és sok publikációja született ebben az időben a mérnöki és a természettudományok köréből. Tanított matematikát a tanulmányaikat kezdő építész-, vegyész- és erdészhallgatóknak. 1940-ben svájci születésű feleségével az USA-ba költözött. Kezdetben a Brown Egyetemen, 1942-től a Stanford Egyetemen tanított. Matematikai munkássága a tiszta és alkalmazott matematika igen széles területét öleli fel. Jelentősek az analitikus függvények szingularitásaira vonatkozó vizsgálatai és kombinatorikai eredményei. Barátjával, Szegő Gáborral írt kétkötetes műve a század matematikájának klasszikusa lett. A Steiner- és Schwarz-féle tükrözési elv felhasználásával számos eredményt értek el, melyeket később matematikusok egész sora alkalmazott, általánosított és tovább finomított. Ifjúságától kezdve intenzíven foglalkozott azzal, hogy milyen módszerrel kell egy problémát megközelíteni, illetve megoldani. Idővel ez vált tevékenységének és pedagógiai munkásságának középpontjává. Heurisztikai és pedagógiai elméletét késő öregségéig továbbfejlesztette, és számos előadásban terjesztette. Ezek nagy érdeklődést váltottak ki és Pólya Györgynek az oktatás terén világszerte elismerést szereztek.
 
Főbb művei:

  • Geometrische Darstellungeiner Gedankenkette (Zürich, 1919);
  • Aufgaben und Lehrsätze der Analysis (Szegő Gáborral, I., II. Berlin, 1925);
  • Feladatok és tételek az analízis köréből (Szegő Gáborral; Tankönyvkiadó, Bp., 1980);
  • A gondolkodás iskolája (Gondolat Kiadó, Budapest, 1979);
  • A problémamegoldás iskolája (Tankönyvkiadó, Budapest, 1967);
  • A matematikai gondolkodás művészete (Budapest, Gondolat, 1988, 1989);
  • A gondolkodás iskolája. Gondolat Kiadó, Budapest.

Irodalom:

  • Albert Pfluger: George Pólya zum Gedenken (Neue Zürcher Zeitung, 1985. szept. 25.).

 
Forrás:
Magyar életrajzi lexikon
 
Link:
A magyar rádió hangos pantheonja, benne meghallgatható egy rövid részlet a vele készített interjúból.
Majoros Mária: A matematikai gondolkodás leírásának történeti áttekintése / Pólya György eredményei