Geőcze Zoárd

Geőcze Zoárd

Geőcze Zoárd (Bp., 1873. aug. 23. - Bp., 1916. nov. 26.): matematikus. Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte. A podolini algimnáziumban, majd 1899-től az ungvári reáliskolában tanított. Ezután - megszakítással - állami ösztöndíjjal két évet Párizsban töltött. A Sorbonne-on doktorált, majd a budapesti V. kerületi főreáliskolához helyezték. 1913-ban egyetemi magántanárrá képesítették a sokaságelmélet és a valós változós függvénytan tárgyköréből. Úttörő munkát végzett a felszínszámítás terén.

 
Művei:

  • Folytonos rendszert képező görbék ívhosszáról (Az ungvári reálisk. 1904-05. tanévi értesítője);
  • A forgásfelület quadraturája (Az ungvári reáliskola 1905-06. tanévi értesítője);
  • Az = f(x. y) felület quadraturája (sokszorosítva);
  • Quadrature des surfaces courbes (Comptes Rendus, 144. 1907);
  • Adatok az = f (x. y ) felület quadraturájához (Bp., 1908);
  • Quadrature des surfaces courbes (Paris, 1908; ugyanez: Mathem. und Naturw. Berichte aus Ungarn, 26. 1910);
  • Théses présentées é la Faculté des Sciences de Paris (Leipzig, 1909);
  • Recherches générales sur la quadrature des surfaces courbes (Mathem. und. Naturw. B. aus Ungarn, 1910-1911).

 
Irodalom:

 
Link: