Lakatos Imre

Lakatos Imre (Bp., 1922. nov. 5. - London, 1974. febr. 2.): matematikus, filozófus, egyetemi tanár. A debreceni tudományegyetemen matematika-fizika-filozófia szakon szerzett diplomát (1945). 1946-tól a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban és a pártközpontban a felsőoktatás demokratikus reformjával foglalkozott. 1948-49-ben aspiráns volt Moszkvában. Hazatérve a Szabad Népben jelentek meg kulturális, politikai és ideológiai írásai. 1950-ben letartóztatták, 1953 végén szabadult, 1954-ben rehabilitálták, az MTA Matematikai Kutató Intézetében dolgozott. 1956-ban részt vett a Petőfi-kör vitáiban, november végén Angliába ment. 1957-től Cambridge-ben ösztöndíjas, majd filozófiai és tudományos módszertani doktorátust szerzett (1960). 1960-ban oktató a londoni egyetem (London School of Economics) filozófiai karán, 1966-ban nyilvános rendes tanár, 1969-től tanszékvezető tanár. Rendszeres vendégtanára az USA több egyetemének; a matematikai logika területén nemzetközi jelentőségű eredményeket ért el. A British Journal of Philosophical Sciences munkatársa volt. Londonban ösztöndíj-alapítvány őrzi nevét. Az ellentmondásos egyéniségű tudósról Mérei Anna rendező filmet készített "Ember vagy ördög" - ki volt Lakatos Imre: (1999).

Főbb művei:
Dokatatelstva i Oprovershenia (Moszkva, 1967);
Bizonyítások és cáfolatok. Budapest, Typotex, 1998. (1963-64)
Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai. Szerk: Miklós Tamás. Budapest, Atlantisz, 1997.
The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers (I., Cambridge, 1977);
Mathematics, Science and Epistemology: Philosophical Papers (II., Cambridge, 1977).

Cikk:
Lakatos Imre: A tudomány társadalmi felelőssége
Lakatos Imre: A falszifikáció és a tudományos kutatási programok metodológiája

Linkek:
Kutrovátz Gábor: Lakatos Imre matematikafilozófiája
Jancis Long: Lakatos Imre Magyarországon
Forrai Gábor: Lakatos Imre tudományfilozófiája (pdf)
Gurka Dezső: Kalmár László szerepe Lakatos Imre matematikafilozófiájának alakulásában

Forrás:
Magyar életrajzi lexikon