Geőcze Zoárd

Geőcze Zoárd (Bp., 1873. aug. 23. - Bp., 1916. nov. 26.): matematikus. Egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen végezte. A podolini algimnáziumban, majd 1899-től az ungvári reáliskolában tanított. Ezután - megszakítással - állami ösztöndíjjal két évet Párizsban töltött. A Sorbonne-on doktorált, majd a budapesti V. kerületi főreáliskolához helyezték. 1913-ban egyetemi magántanárrá képesítették a sokaságelmélet és a valós változós függvénytan tárgyköréből. Úttörő munkát végzett a felszínszámítás terén.

Művei:
Folytonos rendszert képező görbék ívhosszáról (Az ungvári reálisk. 1904-05. tanévi értesítője);
A forgásfelület quadraturája (Az ungvári reáliskola 1905-06. tanévi értesítője);
Az = f(x. y) felület quadraturája (sokszorosítva);
Quadrature des surfaces courbes (Comptes Rendus, 144. 1907);
Adatok az = f (x. y ) felület quadraturájához (Bp., 1908);
Quadrature des surfaces courbes (Paris, 1908; ugyanez: Mathem. und Naturw. Berichte aus Ungarn, 26. 1910);
Théses présentées é la Faculté des Sciences de Paris (Leipzig, 1909);
Recherches générales sur la quadrature des surfaces courbes (Mathem. und. Naturw. B. aus Ungarn, 1910-1911).

Irodalom:
Szénássy Barna: Emlékbeszéd Geőcze Zoárd rendes tag felett (Stephaneum Nyomda, 1941);
Obláth Richárd: Képek a magyar matematika múltjából II. - Geöcze Zoárd (Középiskolai Matematikai Lapok 1954. január, 1-5. o.)
Szénássy Barna: Geőcze Zoárd (Matematikai Lapok 10. évf. 1959).

Link:
http://www.iif.hu/~visontay/ponticulus/eletrajzok/g.html